Moviefit.me
Português
EnglishEspañol
Descubra Filmes e Séries de TV que combinam com Você com nosso aplicativo móvel
Baixar para iOS e Android
Aplicação iOSAplicação Android

Rabbit Without Ears and Two-Eared Chick

Géneros: 

Data de Lançamento: 2013-09-26

4
/ 7
1 Avaliações de Usuários
Network & Empresas produtoras
Warner Bros. PicturesBarefoot Films
Onde assistir online

Este Filme É Sobre

Sinopse

Един заек е пълен аутсайдер сред своите, защото няма уши. Той намира яйце и решава да се грижи за него, докато се излюпи. Пиленцето също е особено - има две уши. Двамата аутсайдери стават най-добри приятели. Един заек е също толкова талантлив, колкото и останалите си роднини, но има един проблем - няма уши. Затова никой не иска да играе с него и той е аутсайдерът в общността. Един ден той намира на прага си яйце - той едва ли предполага, че това ще е началото на едно красиво приятелство. Той ще преживее много вълнуващи приключени в компанията на пиленцето, което се излюпва. То също е особено - има две уши. А най-странното е, че най-големите желания и на двамата се сбъдват, защото когато намериш истински приятел, всичко е възможно.

Coleções Relacionados.

Os entusiastas do cinema escolhem filmes temáticos e Séries de TV para todos os gostos