Discover Movies and TV Series that fit You with our Mobile Application
Download for iOS & Android
iOS ApplicationAndroid Application

Thành Phố Lúc Rạng Đông

Genres: –

Release Date: –

Thành Phố Lúc Rạng Đông
Where to watch online

Overview

Bộ phim "Thành Phố Lúc Rạng Đông" ghi lại những khoảnh khắc của thành phố và người dân Sài Gòn trong những ngày mới giải phóng. Cờ cách mạng phấp phới bay trên khắp thành phố, trên nóc xe của quân giải phóng. Cha gặp lại con, Vợ gặp lại chồng, cả đất nước trong ngày vui chiến thắng.